biuro@krk-technika.pl

731 023 731

502 412 457

facebook


Oferta - Budowa sieci i przyłączy wodociągowych

Realizujemy inwestycje związane z budową sieci wodociągowych dla instytucji samorządowych i inwestorów deweloperskich. Wykonujemy sieci wodociągowe o różnym stopniu zróżnicowania.

Proponujemy naszym klientom realizacją zamówień przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych na rynku technologii.

Sieć‡ wodociągowa stanowi jeden z najważniejszych i najkosztowniejszych elementów systemu wodociągowego, jednocześnie sieć odgrywa bardzo istotną rolą ze względu na niezawodność dostawy wody do odbiorców oraz decyduje o kosztach eksploatacji systemu wodociągowego.

Projektowana sieć‡ wodociągowa powinna speł‚niać‡ określone wymagania, a przede wszystkim zapewniać:

  • dostawą wody w wymaganej iloś›ci i pod pożądanym ciśnieniem, o odpowiedniej jakości dla wszystkich użytkowników objętych działaniem wodociągu,
  • możliwie najniższy koszt budowy oraz eksploatacji,
  • trwał‚ość‡ wodociągu i dł‚ugowieczność‡.